Schadeherstel particulieren

AAS Autoschade Hartgerink is het aangewezen schadeherstelbedrijf voor alle verzekeringsmaatschappijen. De financiële afwikkeling regelen wij ook rechtstreeks voor u. Natuurlijk kunnen wij ook uw auto herstellen als de schade voor uw eigen rekening is. Vraag hiervoor naar de speciale voorwaarden, eventueel is hiervoor een financiering mogelijk.

Autoschade Hartgerink - schadeherstel

Autoschade Hartgerink - schadeherstel

Total loss

Technisch total loss
Het is technisch niet meer verantwoord om de auto te repareren. Reparatie zal niet meer plaatsvinden. De eigenaar is verplicht de auto af te dragen. De auto zal bij een geselecteerd demontagebedrijf gedemonteerd worden.

Economisch total-loss…wat is dat nou precies?
Economisch total-loss betekend dat de herstelkosten en restantwaarden bij elkaar opgeteld hoger zijn dan de dagwaarde. De restwaarde is de waarde van de auto in niet herstelde toestand en de dagwaarde is de waarde van de auto op het moment voor het ongeval.
Voorbeeld : dagwaarde is 10.000 en de herstelkosten 8.000 De restantwaarde is 3500,-. Het uit te keren bedrag van de verzekeringsmaatschappij wordt dan (dagwaarde minus restantwaarde) 6500. En omdat de herstelkosten duidenlijk hoger zijn dan 6500,- is er sprake van economisch total-loss.

Hoe gaat het proces van autoschade naar uitkering verzekering
In alle gevallen een Europees schadeformulier invullen en de tegenpartij er op wijzen dit zo snel mogelijk op te sturen naar zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Neem eventueel uw schadeformulier mee bij intake.

Schadeformulier downloaden >

Vervolgens stelt u de tegenpartij aansprakelijk via uw tussenpersoon of verzekeraar. Daarna laat u het schadebedrag door een medewerker van Autoschade Hartgerink begroten. De verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij zal afhankelijk van het schadebedrag een expert naar uw auto laten kijken. Het is verstandig om dit bij Autoschade Hartgerink te laten doen.

Als het overeengekomen bedrag bekend is wil dit niet zeggen dat het geld direct beschikbaar is. De verzekering zal het schadebedrag in de meeste gevallen direct aan ons overmaken waardoor wij gelijk kunnen beginnen met de reparatie. Mocht u besluiten uw auto niet te herstellen betaald u enkel de taxatiekosten, deze zullen door ons worden gecrediteerd als u later alsnog de auto ter repartie komt aanbieden.

Tijdens de herstelperiode waarborgen wij uw mobiliteit. In geval van total loss kan in de meeste gevallen maximaal 14 dagen vervangend vervoer in rekening worden gebracht en hier geldt dat 75% van de nota door de verzekeraar wordt vergoedt. Vraag hiervoor echter naar onze speciale voorwaarden.

Hoe werkt het Waarborgfonds?
Het Waarborgfonds keert geld uit aan benadeelden die slachtoffer zijn geworden van een schade veroorzaakt door een onbekend gebleven bestuurder van een motorvoertuig. Onder deze categorie vallen onder meer parkeerschades.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan om uw claim succesvol te maken bij het Waarborgfonds zijn o.a.:

  • aangifte doen bij de Politie
  • getuigenverklaring(en) aanleveren
  • vast moet staan dat schade door ander motorvoertuig voertuig is toegebracht
  • schade hoger is dan 250,- Euro

Voor nadere informatie kunt u contact op nemen met:
Het Waarborgfonds Motorverkeer, Postbus 3003, 2280 MG, Rijswijk.

Top